Dodatki do Twojej panoramy!

 

Logo
Może zostać dodane jako statyczny obraz w rogu ekranu lub w dolnej części panoramy, jako punkt na którym 'stoi' oglądający.

logo na panoramie 360
Mapa
Dodaj do swojej panoramy mapę z zaznaczoną pozycją oglądającego oraz z innymi panoramami w spacerze wirtualnym.

logo na panoramie 360
Radar
Oprócz mapy, można także wyświetlać kierunek i zakres obrazu, który jest aktualnie wyświetlany.

logo na panoramie 360
Kompas
Wyświetla na panoramie kompas, dzięki któremu oglądający będzie wiedział, na którą stronę świata skierowany jest aktualnie obraz.

logo na panoramie 360
Panel kontroli kamery
Oprócz tradycyjnej formy przesuwania obrazu panoramy, oglądający może mieć również do dyspozycji panel z ikonami służycymi do przesuwania obrazu oraz do jego zbliżania i oddalnia.

logo na panoramie 360
Ikony dostępnych panoram
Na panoramie mogą wyświetlać się również ikony inych dostępnych w spacerze wirtualnym panoram.

logo na panoramie 360
Pozycja na Google maps
Po integracji, wyświetlany będzie na Google Maps punkt w którym znajduje sie dana panorama sferyczna.

logo na panoramie 360
Odległość pomiędzy panoramami
Dodatek pozwoli klientowi zobaczyć na Google Maps w jakiej odległości od aktualnie wyświetlanej panoramy znajduje się inna panorama z tego samego spaceru wirtualnego.

logo na panoramie 360
Flara
Dzięki niej panorama wygląda bardziej realistycznie - odpowiednio ustawiona spowoduje, że obiekty emitujące światło w rzeczywistości, również w wirtualnym spacerze będą delikatnie oślepiać oglądającego.

logo na panoramie 360
Wirtualna pogoda
Na panoramach  stworzyć niepowtarzalny nastrój generując wirtualny, pruszący śnieg, deszcz, lub inne warunki atmosferyczne.

logo na panoramie 360
Dźwięk
Dzięki dodaniu ścieżki dźwiękowej, panorama będzie bardziej realistyczna i nastrojowa - bicie kościelnych dzwonów przy zwiedzaniu miasta lub muzyka grająca przy parkiecie podczas wirtualnego zwiedzania klubu muzycznego pozostawią po sobie niezapomniane wrażenie.

logo na panoramie 360
Ecard
Do panoramy można także dodać możliwość wysłania przez oglądającego wirtualnej pocztówki z wybranym przez niego fragmentem panoramy.

logo na panoramie 360
Pogoda
Dla oglądających, którzy zmaierzają odwiedzić daną lokalizację można wyświetlać aktualną pogodę oraz jej prognozę na najbliższe dni.

logo na panoramie 360
Informacje tekstowe
Wyświetlane są na panoramie, po kliknięciu lub wskazaniu danego obiektu, pozwalają oglądającemu poznać szczegóły produktu, przeznaczenie obiektów lub historię zabytku.

logo na panoramie 360
Formularz
Pozwoli wysłać oglądającemu zapytanie o dany produkt, usługę lub lokalizację wprost z oglądanej przez niego panoramy.

logo na panoramie 360
Wideo
Do panoramy można dołączyć również wideo, które może wyświetlać reklamy, użyteczne informacje lub po prostu służyć jako element ożywiający scenerię.

logo na panoramie 360
Google analytics
Dzięki temu dodatkowi, otrzymasz szczegółowe informacje na temat odwiedzin Twojej panoramy.

logo na panoramie 360